Warunki dla stanowiska badawczego

  1. Termin instalacji testowej zostanie uzgodniony z MFG Technik & Service GmbH.
  2. Produkt "Speedwagon" wraz ze wszystkimi dostarczonymi kablami i uchwytami montażowymi pozostaje własnością firmy MFG Technik & Service GmbH do momentu otrzymania pełnej zapłaty.
  3. Produkt "Speedwagon" jest przekazywany Państwu do użytku zgodnie z przeznaczeniem.
  4. Urządzenie jest dostępne do uzgodnionego terminu.
  5. O ile nie uzgodniono inaczej, okres testowy wynosi 25 dni roboczych.
  6. Przedłużenie pozycji testowej jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu i za pisemnym potwierdzeniem.
  7. Faktura za urządzenie zostanie wystawiona z góry przez MFG Service. Faktura zostanie przekazana MFG Technik & Service GmbH po zwrocie urządzenia.
  8. W przypadku uszkodzenia systemu wypożyczania spowodowanego błędami obsługi, zaniedbaniem lub nieprawidłowym użytkowaniem, zostanie on obciążony kosztami.
  9. MFG Service nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w urządzeniach osób trzecich.
  10. Wyniki testu zostaną w całości przekazane MFG.

 

Status Marzec 2024 r.