Warunki dla stanowiska badawczego

  1. Termin instalacji testowej zostanie uzgodniony z MFG Technik & Service GmbH.
  2. Produkt "Speedwagon" wraz ze wszystkimi dostarczonymi kablami i uchwytami montażowymi pozostaje własnością firmy MFG Technik & Service GmbH do momentu otrzymania pełnej zapłaty.
  3. Produkt "Speedwagon" jest przekazywany Państwu do użytku zgodnie z przeznaczeniem.
  4. Jednostka jest dostępna dla Ciebie do uzgodnionego terminu. Przedłużenie okresu próbnego jest możliwe tylko po uzgodnieniu i za pisemnym potwierdzeniem.
  5. Jeśli urządzenie pożyczkowe nie zostanie zwrócone do MFG w ciągu 15 dni roboczych, zostanie wystawiona faktura.
  6. Jeśli uszkodzenie systemu wypożyczalni jest spowodowane błędami w obsłudze, zaniedbaniem lub nieprawidłowym użytkowaniem, zostanie to rozliczone po kosztach.
  7. MFG Service nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w urządzeniach osób trzecich.


    Status Sierpień 2022 r.